De Uitdaging

Tropische bossen worden in razend tempo gekapt. Ze maken plaats voor intensieve landbouw. Dat leidt vaak tot uitputting van de grond, met uitgestrekte gedegradeerde gebieden tot gevolg. Met het verdwijnen van het bos gaat een belangrijke bron van voedsel en medicijnen verloren. Ontbossing leidt ook tot bodemerosie en overstromingen, het uitsterven van unieke plant- en diersoorten, en is één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. Zoveel samenhangende problemen, het lijkt uitzichtloos, maar dat is het niet.

Het is wel degelijk mogelijk om bos duurzaam te gebruiken en om gedegradeerde grond weer om te zetten in productieve landbouwsystemen die plaats bieden aan mens en natuur. Maar er is geen tijd te verliezen. De ommekeer vereist een combinatie van lokale kennis, innovatieve business modellen, en ondernemingszin. We hebben de toekomst zelf in de hand. Meer over onze oplossing.

Armoede en voedselzekerheid

Bossen, armoede en voedselzekerheid zijn nauw met elkaar verbonden?. Bossen zijn een bron van inkomsten en voedsel voor een groot deel van de armen op deze wereld. Daarnaast spelen ze een belangrijke ondersteunende rol bij de productie van agrarische gewassen. 
Meer over armoede en voedselzekerheid

Klimaatverandering

Door ontbossing komen grote hoeveelheden CO2 vrij in de atmosfeer. Het voorkomen van ontbossing speelt daarom een sleutelrol bij het tegengaan van wereldwijde klimaatverandering. Het herbebossen van kale gronden vergoot bovendien de capaciteit van de aarde om CO2 op te nemen.
Meer over klimaatverandering

Biodiversiteit

Bossen herbergen een onvoorstelbare variëteit aan plant- en diersoorten, maar die variëteit loopt schrikbarend snel terug. Elke dag verdwijnen er zo’n 140 soorten van de aardbodem. De gevolgen van dit verlies voor de mensheid zijn moeilijk te overzien. 
Meer over bioversiteit