Wereldwijd zijn miljoenen mannen, vrouwen en kinderen direct afhankelijk van het bos. Ze verzamelen bijvoorbeeld vruchten, honing en rotan om op de markt te verkopen. Niet zelden is dit de enige bron van cash, waarmee een boerengezin in staat is om de kinderen naar school te laten gaan. Het bos fungeert ook als vangnet in tijden van schaarste, bijvoorbeeld wanneer een boer de oogst ziet mislukken door droogte of een overstroming. De mogelijkheid om producten uit het bos te halen voorkomt op zo’n moment dat het gezin honger moet lijden en verder wegglijdt in armoede.

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de effecten van ontbossing op de gezondheid en voedselzekerheid van mensen. Het bos levert namelijk tal van medicinale planten en voedselproducten die mensen verzamelen voor eigen gebruik. Uit onderzoek in verschillende landen is duidelijk geworden dat bosproducten, zoals fruit, noten, paddenstoelen en wild van groot belang zijn om lokale diëten aan te vullen met de micronutriënten die essentieel zijn voor een goede gezondheid. Bossen bieden daarnaast ook ondersteuning aan de landbouw. Ze dragen bijvoorbeeld zorg voor het recyclen van nutriënten, ze gaan erosie en overstromingen tegen, en vormen de habitat van insecten die agrarische gewassen bestuiven.

Bossen zijn dus zowel direct als indirect van groot belang voor de voedselzekerheid van mensen. Rich Forests zet zich in om die cruciale rol van bossen te behouden en te vergroten.
Meer over onze methode

Terug