Biodiversiteit

Vandaag de dag beslaan tropische bossen nog maar zo’n 5 procent van het totale aardoppervlak. Toch herbergen deze bossen de meerderheid van alle plant- en diersoorten op aarde. Die soortenrijkdom wordt echter ernstig bedreigd. Elke seconde verdwijnen twee voetbalvelden met tropisch bos. Dat betekent zo’n 86.000 hectare per dag – een gebied groter dan New York. Er wordt geschat dat hierdoor jaarlijks 50.000 plant- en diersoorten uitsterven. De meeste van deze soorten zijn nog niet ontdekt.

Biodiversiteitsverlies op die schaal is uitermate zorgelijk. Niet alleen omdat het eeuwig zonde is dat unieke levensvormen voorgoed van de aardbodem verdwijnen, maar ook omdat biodiversiteit van levensbelang is voor mensen, bijvoorbeeld om gezonde en productieve landbouwsystemen in stand te houden. Daarnaast betekent het uitsterven van soorten een enorm verlies aan genetisch materiaal dat in de toekomst voor medicijnen en andere toepassingen gebruikt zou kunnen worden.

Het behouden van biodiversiteit is geen gemakkelijke opgave. Het vereist zowel het beschermen van natuurlijke bossen, het herstellen van gedegradeerde bosgebieden, als het ontwikkelen van milieuvriendelijke landbouw. Dit is waar Rich Forests zich voor inzet.
Meer over onze methode

Terug