Klimaatverandering

Bossen nemen grote hoeveelheden CO2 op uit de atmosfeer. Ontbossing leidt ertoe dat veel van die CO2 in één klap vrij komt, met name wanneer de vegetatie wordt verbrand. Onderzoek heeft aangetoond dat ontbossing op deze manier verantwoordelijk is voor de uitstoot van méér broeikasgassen dan de hele mondiale verkeersector bij elkaar. Er wordt geschat dat tussen de 10 en 15 procent van de wereldwijde uitstoot door ontbossing komt, en het is daarmee één van de grootste veroorzakers van klimaatverandering. 

Ontbossing heeft een dubbel negatief effect. Het zorgt er niet alleen voor dat broeikasgassen vrijkomen, maar ook dat de capaciteit van de aarde om CO2 op te nemen verder wordt verminderd. Zowel de bescherming van bestaande bossen als het rehabiliteren van ontboste gebieden spelen daarom een sleutelrol in de pogingen van de internationale gemeenschap om verdergaande klimaatverandering tegen te gaan. 

Deze situatie biedt mogelijkheden. Door bos te laten staan voorkom je CO2 uitstoot, en door gedegradeerd land om te zetten in bos zorg je ervoor dat meer CO2 kan worden opgenomen. Bovendien verminderen bossen de negatieve effecten van extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld door bodemerosie tegen te gaan. Lees hier hoe de Rich Forests methode bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. 

Terug