Matchmaking

Slimme investeringen in duurzaam bosgebruik zijn lucratief. Daarnaast zijn er vele positieve neveneffecten, zoals een eerlijk inkomen voor lokale boeren en hoge biodiversiteit. Maar het succes van zulke investeringen staat of valt met het vinden van de juiste partners. Rich Forests treedt daarom op als matchmaker.

We maken matches op verschillende fronten. Allereerst verbinden we bedrijven die eerlijke en bosvriendelijke producten willen produceren met deskundigen die daarbij kunnen helpen. Waar nodig zoeken we vervolgens ook naar investeerders die in zo’n bosvriendelijk bedrijf willen investeren. Daarnaast koppelen we ook sponsors aan kleinschalige projecten waar wij in geloven.

Matchmaking tussen bedrijven en experts

Rich Forests zoekt naar bedrijven die hun handelsketen willen verduurzamen door bosvriendelijke producten te produceren of aan te kopen. Wij brengen die bedrijven vervolgens in contact met deskundigen die daarbij kunnen helpen. Dat zijn bijvoorbeeld experts op het gebied van bodem- en plantenkunde, analoge bosbouw of certificering.
Meer over matchmaking

Matchmaking tussen sponsors en lokale producenten

Rich Forests maakt matches tussen sponsors en kleinschalige producenten waar we al jaren mee samenwerken. Zij hebben een handel op poten en kunnen doorgroeien tot levensvatbare ondernemingen als ze een extra steuntje in de rug krijgen.
Meer over projecten

Resultaten van ons werk

Kan de mensheid het zich veroorloven onverminderd door te gaan met het kappen van tropische bossen en het verbouwen van landbouwgewassen in uitgestrekte monocultuur plantages? Wij denken van niet. En het is ook niet nodig. Er zijn slimmere manieren om met de aarde om te gaan, en daar zetten wij ons voor in.
Meer over onze resultaten tot nu toe