Niet-hout bosproducten

Bossen leveren veel meer dan hout alleen. Miljoenen mensen die in of nabij bossen wonen zijn voor een groot deel van hun levensonderhoud afhankelijk van producten uit het bos, zoals fruit, honing, rotan, bamboe, groenten en paddenstoelen.

Veel van deze zogenoemde niet-hout bosproducten worden gebruikt als voedsel en medicijnen. Daarnaast worden ze verhandeld. Niet-hout bosproducten kunnen doorgaans worden verzameld zonder veel schade aan het bos toe te brengen. Het verder stimuleren van deze handel kan dus lokale ontwikkeling bevorderen zonder het bos aan te tasten.

De partners van Rich Forests zetten zich al jaren in om samen met lokale gemeenschappen en bedrijven te werken aan duurzame productie en handel van niet-hout bosproducten.
Kijk ter inspiratie naar de resultaten van ons werk of lees meer over het werk van het NTFP- uitwisselingsprogramma op hun website.