VOEDSELBOSSEN: VAN DE TROPEN TOT IN UW ACHTERTUIN

Intensieve landbouw - eindeloze akkers met slechts één gewas er op  - leidt tot uitputting van de grond en noodzaakt ons tot nóg meer technologische en chemische inputs. Op korte termijn levert deze methode misschien meer oogst op, maar op de langere termijn is deze methode duur, niet duurzaam en draagt al helemaal niet bij aan andere belangrijke waardes als kwaliteit van voedsel en leefomgeving.

Maar het kan ook anders. Er is inmiddels bewijs dat wij  ons voedsel duurzaam kunnen produceren, terwijl we bodems (weer) vruchtbaar maken zonder  chemische kunstmest, pesticiden en herbiciden te gebruiken. Eén manier waarop dit kan is het Voedselbos.

Binnen het Rich Forests netwerk hebben we al jaren ervaring met de methode Analoge Bosbouw. Talrijke praktijkvoorbeelden daarvan in tropische landen, bijvoorbeeld in  Sri Lanka en Costa Rica, laten zien dat voedselproductie heel goed samengaat met een gezonde bedrijfsvoering en het behoud van biodiversiteit. Onze internationale partners verbouwen met deze methode op commerciële schaal thee, koffie, fruit, kruiden en specerijen.

Inmiddels heeft een vergelijkbare methode ook in Nederland haar weerklank gevonden onder het concept Voedselbos. Bij een Voedselbos wordt gebruik gemaakt van de structuren en de ecologische stromen die kenmerkend zijn voor het oorspronkelijke bos. In het ontwerp worden daaraan gewenste gewassen toegevoegd die geschikt zijn om te consumeren of te verkopen . Op den duur krijgt men een volgroeid bos, dat op verschillende vegetatielagen een divers pallet aan voedsel produceert. Denk aan wortels, knollen, medicinale planten, fruit en noten.

Een voedselbos heeft vele voordelen ten opzichte van conventionele teelt.. Door de hoge biodiversiteit en groot volume aan biomassa, wordt in een voedselbos enerzijds de ecologie en bodemkwaliteit hersteld. Daardoor kan er een hoog productieniveau worden gehandhaafd zonder extra middelen van buitenaf. Anderzijds wordt het bos een schatrijke bron van soorten hout, blad en voedsel die veel beter bestand is tegen klimaateffecten als het weer, wateroverlast, erosie en droogte. Dit vermindert ook de kwetsbaarheid van de producent voor deze klimaateffecten.

Analog Forestry, een introductie

Er lopen op dit moment verschillende pionier-initiatieven in Nederland, zoals het Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek. Ook gaat Rich Forests samen met de sociale onderneming Sustainsville een Voedselbos ontwikkelen op Landgoed Welna in Epe. Ook u kunt horen tot deze pioniers in Nederland!

Wilt u meer weten over de mogelijkheid voor een voedselbos voor u of uw bedrijf? Of bent u geïnteresseerd in een rondleiding, bijvoorbeeld voor uw werknemers? U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen.